Наукові видання

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРПАТСЬКИЙ КРАЙ

Наукове періодичне видання «Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму» створене в 2011 р. (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17871-6721Р від 06.05.2011 р.). Журнал є сучасною науковою платформою для апробації наукових досліджень з історії, історії науки та техніки, мистецтвознавства, культурології, туризму. Пріоритетним напрямком є дослідження фундаментальних питань історичної науки – історія науки і техніки, актуальні питання теорії та практики традиційного господарства та етнографічних особливостей українського народу та субетносів, проблеми етнічної історії України, історичного краєзнавства. Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі історичних наук.

 

Редакція:

Володимир Великочий (шеф-редактор), Володимир Клапчук (головний редактор), Олег Жерноклеєв (редактор з історичних наук), Олег Шаблій (редактор з історії науки та техніки), Роман Лозинський (редактор з географічних наук), Василь Шикеринець (відповідальний секретар), Андрій Зарічняк (технічний редактор).

 

Редакційна колегія:

Володимир Великочий, д.і.н. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ); Олег Жерноклеєв, д.і.н. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ); Іван Калуцький, д.с.-г.н. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), Володимир Клапчук, д.і.н. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), Олександр Козаренко, д-р мистецтвозн. (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, м. Львів), Петро Круль, д-р мистецтвозн. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), Микола Литвин, д.і.н. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів), Роман Лозинський, д.г.н. (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів), Ольга Любіцева, д.г.н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), Тетяна Мартинюк, д-р мистецтвозн. (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь), Олександр Реєнт, д.і.н. (Інститут історії України НАН України, м. Київ), Борис Савчук, д.і.н. (м. Івано-Франківськ), Ельжбета Скорупська-Рачинська, д-р мовознавства (Академія імені Якуба з Парадижу, м. Гожув Великопольський, Республіка Польща), Петро Сухий, д.г.н. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці), Ігор Цепенда, д-р політ. н. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), Мирон Черепанин, д-р мистецтвозн. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), Олег Шаблій, д.г.н. (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

 

В попередні роки до складу редколегії входили д-р мистецтвозн. Михайло Станкевич (1948–2017), д.г.н. Ольга Заставецька (1953–2017).