Наукові школи

На факультеті туризму ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбувається процес формування наукових шкіл під керівництвом:

 1. доктора історичних наук, професора Великочого Володимира Степановича;
 2. доктора сільськогосподарських наук, професора Калуцького Івана Федоровича;
 3. доктора історичних наук, професора Клапчука Володимира Михайловича.

1. Великочий В.С. у 1992 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту. Після закінчення навчання працював педагогом-організатором, вчителем  ЗОШ-інтернату №1, ЗОШ №12 м. Івано-Франківська. У 1995–1997 рр. – співробітник Відділу регіональних проблем Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України і Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. У 1997–2001 рр. – начальник наукового відділу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” на тему: “Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва”. У квітні 2002 року рішенням ВАК України присуджено вчене звання доцента. У 2001–2003 рр. – помічник ректора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2003–2005 рр. – проректор з міжнародного співробітництва,  з вересня 2003 р. – директор Інституту туризму і менеджменту цього ж університету за сумісництвом. З 01.03.2005 р. – директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2010 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук в Інституті історії України НАН України на тему: “Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр.: умови становлення, етапи розвитку, особливості” за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

На посаді проректора з міжнародного співробітництва Прикарпатського університету імені Василя Стефаника став ініціатором створення в університеті науково-дослідного Центру полоністики. Його відкриття було включено до плану заходів відзначення Року Республіки Польща в Україні і відбулося 25 вересня 2004 року. Один із авторів, член робочих груп з розробки “Концепції розвитку туризму в Україні до 2020 року”, “Стратегії розвитку туризму в Івано–Франківській області до 2015 року”. Ініціатор створення в 2010 році в Прикарпатському національному університеті науково-дослідного центру розвитку туризму імені Миколи Шкрібляка.

Нагороджений орденом Святого Володимира ІІІ ступеня УПЦ-КП, відзнакою Державної туристичної адміністрації України “Почесний працівник туризму в Україні”, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (2008), Почесний краєзнавець України (2011), член-кореспондент Академії туризму України (2012).

1. Великочий В.С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр. : монографія / Володимир Великочий. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 812 с.

2. Великочий В. С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР : монографія / Володимир Великочий. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 278 с.

3. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ : монографія : до 350-річчя Івано-Франківська, 1662-2012 / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін. ; авт. ідеї В. Анушкевичус, голов. ред. В. Великочий]. – Івано-Франківськ ; Л. ; К. : Манускрипт-Львів, 2012. – 583 с.

4. Бойківщина Сакральна. Історико-культурна спадщина : туристичний путівник. – Частина 1 / За ред. проф. В.С. Великочого. – Київ–Івано-Франківськ : Бланк-Прес, 2012.

5. Великочий В.С. Українсько-польські відносини в Східній Галичині як регіоні Пограниччя у воєнно-революційну добу: українська історіографія / В.С. Великочий // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2013. – №3. – С. 18–27.;

6. Великочий В.С. Українська історіографія воєнно-революційної доби 1914–1918 років у Галичині: класифікація / В. Великочий // Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917–1921 рр.) : Збірник наукових праць. – Київ–Черкаси : [б.в.], 2012. – С. 16–26.

7. Великочий В.С. Формуваня та функціонування місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування в Західно-Українській Народній Республіці / В.С. Великочий // Європейська традиція у розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті : Збірник наукових статтей. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – С. 38–49.

8. Welykochyj W. Ukrainska historiografia dotyczaca zycia cerkiewno-religijnego w Galicji w czasie I wojny swjatowej/ W. Welykochyj // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza / pod red. Naukowa E. Skorupskiej-Raczynskiej. – Gorzow Wielkopolski, 2008. – T. 1. – S. 91–105.

9. Welykoczyj W.S. Monumentalna architektura Pokucia jako obraz ukrainsko-polskiego pogranicza / W.S. Welykoczyj // Jezyk doswiadczenia religijnego. – T.V /  Pod. red. naukowa G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczynskiej. – Gorzow Welkopolski : Wydawnictwo naukowe PWSZ, 2013. – S. 401–408.

 

2. Калуцький І.Ф. народився 16 червня 1941 р. в с. Гермаківка Борщівського р-ну Тернопільської обл. В 1968 році закінчив лісоінженерний факультет Львівського лісотехнічного інституту (тепер національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю  “лісоінженерна справа” та 1993 року закінчив лісогосподарський факультет цього ж університету за спеціальністю “лісове та садово-паркове господарство.”           Аспірантуру закінчив при  Львівському відділені інституту економіки АН України і  в 1984 році  захистив кандидатську дисертацію – кандидат економічних наук.

Трудову діяльність розпочав з 1969 р. в Делятинському лісокомбінаті об’єднання «Прикарпатліс» на посаді інженера, потім, старшого інженера, начальника виробництва, головного інженера. В 1976 р. переведений на роботу головним інженером в Надвірнянський лісокомбінат об’єднання «Прикарпатліс». З 1978 по1989 рік працював директором Вигодського лісокомбінату об’єднання «Прикарпатліс». В 1989 році на конкурсній основі обраний генеральним директором об’єднання “Прикарпатліс”.

Після реорганізації галузі в 1995 році був призначений Начальником Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства де працював до 2003 року до виходу на пенсію.

З 1985 по 1994 рік, за сумісництвом завідувач, філією кафедри механізації лісового господарства та лісозаготівель Львівського лісотехнічного інституту, з 1991 року доцент цієї кафедри. В 1999 році захистив докторську дисертацію і отримав ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю – лісознавство і лісівництво. З 2000 року  працює, за сумісництвом,  на  посаді професора кафедри біології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, з 2003 року завідувач кафедрою екології і рекреації, а в 2007 році обраний на конкурсній основі завідувачем кафедри лісознавства цього ж університету. З 2012 року завідувач кафедри туризму і рекреації, а з вересня 2014 року призначений завідувачем кафедри туризмознавства та краєзнавства. Вчене звання професора присвоєно в 2004 році.

Сфера наукових інтересів  – лісівництво та використання лісів  для рекреації і туризму. І. Ф. Калуцьким  розроблено наукові основи попередження і захисту лісу від вітровалів; проведено районування лісів за ознаками вітровалонебезпечності. Автор 102 наукових праць,  двох винаходів, чотирьох одноосібних і в співавторстві монографій. Під його керівництвом і при безпосередній участі виконано сім госпдоговірних науково-дослідних тем.

Має урядові нагороди (Ордени Жовтневої революції та Трудового Червоного прапора), Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР (в галузі будівництва) та Лауреат Премії Радянських профспілок за соціальний розвиток, 2011 році нагороджений медаллю  “За заслуги перед Прикарпаттям”. Обирався неодноразово депутатом обласної та районних Рад.

Відмінник лісового господарства України з 1999 р. В 2001 році І. Ф. Калуцькому присвоєно почесне звання “Заслужений лісівник України” та в 2007 році „Почесний лісівник України”. Він є членом спеціалізованої Вченої Ради Д 35.072.02 по захисту кандидатських і докторських дисертацій з лісівництва і лісознавства при Національному лісотехнічному університеті України. В 2013 році обраний Почесним професором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 1993 році обрано академіком Економічної та в 2001 році академіком Лісівничої Академій Наук України. Він є членом редакційних колегій журналів “Лісовий і мисливський журнал”, науково-методичного журналу “Гірська школа Українських Карпат” та наукового вісника національного лісотехнічного університету України: Збірника  науково-технічних праць. Журналу “Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму”. Протягом п’ятнадцяти років очолює обласну організацію Товариства  лісівників України.

1.Калуцкий И.Ф. Экономическая эффективность использования низкосортной древесины и вторичного сырья на Выгодском лесокомбинате. Сборник докладов Всесоюзной конференции: Москва: ВНИИПЭИ-леспром.-1984.-С.36-39.

 

2.Калуцкий И.Ф. Кто рубит тот и выращивает. ЭКО.- Новосибирск.- № 9.- 1984.-С.12.

 

3.Калуцкий И.Ф. Осваиваем низкосортную древесину и вторичное сыре. Лесная промышленность.- Москва.- № 12.-1984.- С.12-14.

 

4.Калуцкий И.Ф.Организация производства чистовых заготовок на базе лесопильных предприятий с полной переработкой отходов древесины. Сборник: “Совершенствование ресурсо-сберегающих технологий и охрана окружающей среды лесопромышленных предприятий”. Киев.-УкрНИИНТИ.-1984.-С.22-26.

 

5.Калуцкий И.Ф.Организационные и экономические основы повышения эффективности комплексного использования лесосырьевых ресурсов (на примере лесокомбинатов Карпатского региона). Автореферат канд. диссертации.-Львов.-1984.- с 26.

 

6.Калуцкий И.Ф.Комплексное использование древесного сырья и внедрение безотходной технологии на Выгодском лесокомбинате. Сборник: “Комплексное использование древесного сырья и внедрение безотходной технологии в лесной промышленности”. Тезисы докладов на Всесоюзной конференции. ВНИИПЭИлеспром. -Москва.- 1985.-С.48-50.

 

7.Калуцкий И.Ф. Комплексное использование древесного сыря и внедрение безотходной технологии на Выгодском лесокомбинате. Тезисы докладов научно-технической конференции. Ивано-Франковск. 1985. -С.23-24.

 

8.Калуцкий И.Ф. Основные направления экономии сырьевых, материальных и топливо-энергетических ресурсов в Выгодском лесокомбинате. Тезисы докладов науч. тех. конф. “Научно-технический прогресс и техническое перевооружение предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности в двенадцатой пятилетке”.-Ивано-Франковск. -ПКТИ.- 1987.-С.143-144.

 

9.Калуцкий И.Ф. Развитие лесного комплекса Прикарпаття в новых условиях хозяйствования. Материалы Всесоюзной научно-технической конференции “Комплексные лесные предприятия в новых условиях хозяйствования”.- Москва.-. ВНИИлеспрома.-1989.- С.56-61.

 

10.Калуцький І.Ф. Інтегрування лісового комплексу Українських Карпат в міжнародний ринок. Економіка України в умовах державної незалежності. Матеріали науково-практичної конференції. -Львів. 1992. -С. 93-101

11.Калуцький І.Ф. Іванюк А.П. Деякі аспекти природи вітровалів (на прикладі лісів Делятинського лісокомбінату). -Львів: УкрДЛТУ, 1994. -12 с.

12.Калуцький І.Ф. Вплив вітровалів на зміну сортиментної структури деревостанів. Науковий вісник: 36. наук.-техн. пр.-Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів: УкрДЛТУД 1996. Вип. 5,- С.114-117.

13.Калуцький І.Ф.Вплив вибіркових санітарних рубок на вітровальність лісу в умовах північно-східного мегасхилу Українських Карпат. Науковий вісник:3б.наук.техн. пр.-Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів: УкрДЛТУ, 1996.-Вип.5.- С.117-121.

14.Калуцький І.Ф.Вплив лісових доріг на вітровальність лісу. Науковий вісник: 36.наук.техн.пр.-Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів: УкрДЛТУ, 1996. Вип.5.- С.121-124.

 

15.Калуцький І. Павлик С. Методика визначення ресурсів і нектаропродуктивності медоносних лісових насаджень України. Івано-Франківськ: Лік.-1996.-83 с.

16.Калуцький І.Ф.Перманентність і прогнозування вітровалів. Науковий вісник: 3б.наук.техн.пр.-Львів:УкрДЛТУ, 1997.-Вип.7. С.18-22.

17.Калуцький І. Ф. Вплив будівництва доріг та інших господарських

заходів на вітровальність лісу в Карпатах.//Науковий вісник: 36. наук. техн. пр.-Львів Укр.ДЛТУ, 1998.-Вип.9.-С. 6-11.

18.Калінін М.І., Калуцький І.Ф., Іванюк А. П. Вітровали в гірських та передгірських регіонах Українських Карпат.(монографія)-Львів: Компанія «Манускрипт», -1998.-208с.

19.Калуцький І.Ф. Вітровали     на    північно-східному  макросхилі  Українських   Карпат. (монографія)-Львів:  Компанія    «Манускрипт», -1998. -208с.

20.Калуцький І.Ф. Іванюк А.П. Проблеми лісовідновлення на вітровально -буреломних площах.//Тези міжнародної конференції “Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва”. -Львів: Укр.ДЛТУ, 1999.-С.65-66.

 

21.Калуцкий И.Ф. Иванюк А. П.Влияние сплошных рубок, проходных рубок и прореживаний на ветровальность леса.//Материалы Всеросийской научно-технической конференции “Повышение технического уровня машин лесного комплекса. -Воронеж. 1999.- С.З0-33.

22. Калуцький І.Ф. Іванюк А П. Вітровальність деревостанів в основних типах лісу в Горганах.//Тези міжнародної наукової конференції “Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва”.-Львів: Укр. ДЛТУ, -1999.- С.65.

23.Калуцький І.Ф. Значення лісогосподарських заходів у формуванні вітровалів лісу.// Тези міжнародної конференції “Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва”.-Львів: Укр.ДЛТУ,-1999.-С.64.

 

24.Калуцький І.Ф.,Іванюк А.П. Особливості впливу висоти місцевості над рівнем моря на формування вітровалів лісу.//Науковий вісник :- Зб.наук.-техн. пр.-Дослідження охорона та збагачення біорізноманіття.-Львів:УкрДЛТУ, -1999.-Вип.9.9.-С.223-226.

25.Калуцький І. Ф.Калінін М.І. Іванюк А.П.Особливості формування вітровалів у лісах Українських Карпат.// Науковий вісник: 36. наук. техн. пр. -Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. -Львів: УкрДЛТУ, -1999.-Вип.9.7.-С.200-205.

 

26.Калуцький І.Ф.Вплив макроатмосферних явищ на вітровальність лісу.// Лісовий і мисливський журнал.-1999.-№2-3.-С.22.

 

27.Калуцький І.Ф. Іванюк А.П. Вітровали лісу в Горганах. //Науковий

вісник: 3бірник науково-технічних праць.-Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття. -Лвів:Укр.ДЛТУ,-1999.-Вип.9.9.-С.227-229.

28.Калуцький І.Ф. Прогнозування вітровалів.//Лісовий і мисливський журнал.-1999.-№1.-С.15.

29.Калуцький І Ф. Методика еколого-економічної оцінки  вітровалів.// Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук.-техн.пр.-Лісівництво.- Київ:НАУ,-1999,-Вип.17.-С 97-101.

 

30.Калуцький І.Ф. Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат. Автореферат док. дисертації. -Львів. 1998.-39с.

31.Калуцький І.Ф.Іванюк А.П. До питання про періодичність вітровалів лісу в Карпатах.//Науковий вісник:3б. наук.-техн.пр. – Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів:УкрДЛТУ,1999.-Вип. 9.10.-с.123-127.

32.Калуцький І.Ф. Вітровали в Карпатах і технологія розробки вітровальної деревини. // Науковий вісник: 3б.наук.-техн.пр.Лісовий комплекс напередодні XXI століття: освіта, наука, виробництво .-Львів: Укр.ДЛТУ, -1999  Вип. 9.6 -С.49-52.

33.Калуцький І.Ф, Нова концепція визначення еколого-економічного значення вітровалів.//Праці наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Екологічний збірник.-Львів,-1999.-Т.З.-С. 132-135.

34.Калуцький І.Ф. Відновлення лісів на  генетико селекційній основі. // Лісовий і мисливський журнал -2000, № 2.-С. 10-11.

35.Калуцький І.Ф. Принципи  районування території Українських Карпат за ступенем вітровалонебезпечності.// Зелені Карпати -Рахів, -2001 №2 -С.66-67

36.Калуцький І.Ф. Особливості впливу висоти місцевості над рівнем моря на формування вітровалів лісу.//Зелені Карпати  -Рахів  -2001 №1-С.64-65.

 

3. Клапчук В.М. народився 7 січня 1964 року у м. Караганда (Казахстан). У 1981 році закінчив з золотою медаллю Делятинську СШ № 1 Надвірнянського району, 1986 – з відзнакою географічний факультет Чернівецького державного університету.

З 1986 по 2000 рік працював у Карпатському національному природному парку (1986–1989 – інженер з охорони природи, 1989–1990 – молодший науковий співробітник, 1991–2002 – заступник директора з наукової роботи), у 1990–1991 рр. – заступник голови виконкому Делятинської селищної ради, з 1 січня 2003 р. до 22 квітня 2005 р. – заступник голови, керівник апарату Надвірнянської районної державної адміністрації. З 1 липня 2005 року – доцент кафедри екології та рекреації, з 1 вересня 2010 р. – професор кафедри екології і рекреації, з 29 серпня 2011 р. – завідувач кафедри готельно-ресторанної справи. Науково-педагогічний стаж – 25 років.

У 1988–1992 рр. навчався ув аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті географії НАН України, де у 1994 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.04 – «геоморфологія та еволюційна географія» на тему «Етапи розвитку річкових долин басейну верхнього Пруту».

У квітні 2010 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-демографічні проблеми та господарство Гуцульщини другої половини XIX – першої третини XX ст.».

З 2008 р. – доцент кафедри екології та рекреації.

З 2014 р. – професор кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Приймав участь у понад 50 наукових конференціях, семінарах та симпозіумах, в т.ч. 6 – за кордоном (Москва, Вологда, Барнаул, Таллінн, Татранська Ломніца, Жіліна).

У 1999 р. проходив стажування у США (штат Північна Кароліна) з питань природоохоронної та рекреаційної діяльності заповідних об’єктів. У лютому 2012 р. проходив стажування у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща).

Автор та співавтор 21 монографії, понад 250 наукових та 70 науково-популярних праць. Отримував 4 гранти від закордонних агенцій. Розробляв понад 20 наукових та науково-прикладних тем. Приймав участь у розробці трьох госпрозрахункових тем (1 – керівник, 2 – відповідальний виконавець), що виконувались на Факультеті туризму.

 1. Клапчук В.М. Природні умови і ресурси Делятинщини та їх охорона : монографія / В.М. Клапчук. – Яремча, 1995. – 60 с.
 2. Надвірнянщина (історико-географічний нарис) : монографія / [Вінтоняк М.О., Величко І.Т., Гаврилюк В.С., Клапчук В.М. та ін.]. – Надвірна, 1999. – 130 с.
 3. Заповідники і національні природні парки України : монографія / [Андрієнко Т.Л., Клапчук В.М. та ін. ]. – К. : Вища школа, 1999. – 232 с.
 4. Клапчук М.М. Історико-етнографічний нарис Делятинщини (від найдавніших часів до 1939 року) : монографія / М.М. Клапчук, В.М. Клапчук. – Делятин, 2000. – 120 с.
 5. Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини : монографія / [Приходько М.М., Клапчук В.М. та ін. ]. – Івано-Франківськ, 2000. – 272 с.
 6. Киселюк О.І. Сторінками Червоної книги : монографія / О.І. Киселюк, В.М. Клапчук, О.В. Тимчук. – Яремче, 2001. – 138 с.
 7. Водні ресурси Івано-Франківської області : монографія / [Галюк М.Д., Клапчук В.М. та ін.]. – Яремче, 2001. – 156 с.
 8. Заповідна перлина Карпат : Путівник по Карпатському НПП : монографія / [Клапчук В.М., Абрам’юк У.М. та ін.]. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2001. – 80 с. + 16 с. ілюстр.
 9. Клапчук В.М. Історія розвитку річкових долин басейну верхнього Пруту : [депонована монографія] / В.М. Клапчук. – Яремче, 2001. – Державний обліковий номер 0201U005688. – 172 с.
 10. Микуличин : До 590-річчя заснування : монографія / [Яремчук В.П., Клапчук В.М. та ін. ]. – Брошнів : Таля, 2002. – 221 с.
 11. Клапчук В.М. Гуцульщина та гуцули : економіка і народні промисли (друга половина XIX – перша третина XX ст.) : монографія / В.М. Клапчук / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Львів; Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 508 с.
 12. Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини : монографія / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 224 с.
 13. Клапчук В.М. Корисні копалини Галичини : видобування та переробка : [Монографія] / В.М. Клапчук / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 508 с., табл. : 204, рис. та ілюстр. : 364, бібл. : с. 497–507.
 14. Клапчук В.М. Транспорт і зв’язок Галичини : монографія / В. М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 672 с., табл.: 160, рис.: 3, іл.: 706, бібл.: с. 661–671.
 15. Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Делятинського держлісгоспу / І.Ф. Калуцький, В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ, 2004. – 143 с.
 16. Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Осмолодського держлісгоспу / І.Ф. Калуцький, В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ, 2005. – 210 с.
 17. Клапчук В.М. Методичні рекомендації з курсу «Організація рекреаційних послуг» / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. – 55 с.
 18. Клапчук В.М. Методичні рекомендації з курсу «Основи екології» / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. – 59 с.
 19. Клапчук В.М. Природно-рекреаційні ресурси Українських Карпат : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. – 174 с.
 20. Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 143 с.
 21. Клапчук В.М. Географія курортів світу : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2012. – 1 гБт.
 22. Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 136 с.
 23. Клапчук В.М. Рекреалогія : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2012. – 1,29 мБт (88 с.).
 24. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» зі спеціальності 14010102 «Курортна справа» : Методичний посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [В.М. Клапчук та ін.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 60 с.
 25. Клапчук В.М. та ін. Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [Упор. – проф. Клапчук В.М.] / [В.М. Клапчук та ін.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 188 с.