Події

0735.jpg

11 грудня 2017 року на Факультеті туризму відбувся тренінг для студентів спеціальності «Менеджмент соціально-культурної діяльності» на тему «Фінансова грамотність на практиці».  Захід провели фахівці кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

 

З ініціативи завідувача кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю Василя Шикеринця студенти мали можливість підвищити свій рівень фінансової грамотності.

 

Впродовж тренінгу його учасники мали змогу знайти відповіді на актуальні запитання, які цікавлять сучасну молодь: Як стати успішним у житті? Як знайти високооплачувану роботу? Що краще: бути найманим працівником чи власником бізнесу? Як побудувати престижну кар’єру? Як стати фінансово незалежним? Що таке фінансова грамотність?

0736.jpg

На тренінгу студенти також ознайомилися з принципами грамотного підходу до грошей, планування доходів і витрат, заощадження та інвестування. Це перший крок до фінансового успіху.

 

Тренери тренінгу Валентина Якубів та Вікторія Яворська переконані, що формування фінансово грамотної молоді сприятиме зміцненню економіки нашої країни. Адже саме фінансова безграмотність часто є причиною низького рівня добробуту населення. Це підтверджує досвід розвинених країн.

0745.jpg

1.jpg

У рамках співпраці факультету туризму та ТзОВ “Фірма “Надія”” впродовж навчального року відбуваються безкоштовні курси (тренінги) для студентів спеціальностей «готельно-ресторанна справа» та «туризм» за швейцарською програмою з організації управління і функціонування готельно-ресторанних комплексів.

gallery1 gallery1 gallery1

31 жовтня 2017 року за вищезгаданою програмою відбулося чергове заняття, під час якого директор ТзОВ “Фірма “Надія”” Маргарита Бойко зазначила, що така співпраця сприятиме розвитку туризму та готельно-ресторанної справи, ефективному використанню трудового потенціалу випускників, професійній орієнтації та професійному навчанню студентів університету. Саме заняття  було присвячене практичному завданню – Кейс «Готель», під час якого студенти мали змогу отримати досвід роботи на фронт офісі, попрацювати в програмі Fidelio і набути практичних вмінь у відділі хаускіпінг.

Під час зустрічі зі студентами Маргарита Бойко, зокрема, підкреслила, що дана програма передбачає також ознайомлення студентів з – Кейс «Ресторан», Кейс «Маркетинг» та Кейс «HR-менеджмент». Підготовка фахівців за такою системою відбуватиметься впродовж навчального року, всі витрати бере на себе ТзОВ “Фірма “Надія””.

gallery2 gallery2 gallery2

Варто зазначити, що ТзОВ “Фірма “Надія”” зосереджує велику увагу на практичній складовій таких тренінгів, організації та проведенні спільних науково-практичних, навчальних, інформаційних та комунікативних заходів, забезпеченню проходження студентами факультету туризму навчальної та виробничої практики на базі їх закладу. Координатором співпраці між факультетом туризму та ТзОВ “Фірма “Надія”” є заступник декана факультету з виховної роботи Леся Польова.

661.jpg

ЗУСТРІЧ З МАРІЄЮ ВАЙНО.

26 жовтня в рамках літературного проекту „Назустріч улюбленому письменнику”, в приміщенні Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотека ім. І. Франка, відбулася зустріч студентів факультету туризму з письменницею Марією Вайно.

Захід відбувся у формі діалогу, тож кожен з присутніх мав можливість поставити запитання письменниці. На зустрічі п. Марія розповіла про свій перший кіносценарій “Чоловік в кредит, або Четвертий варіант”, про проведення майстер-класів зі сценарної майстерності, а також читала свої новели та вірші. Одна із шанувальниць творчості Марії Вайно озвучила свою улюблену новелу авторки “Маленька цяточка”. Переможці анкетування по творчості письменниці отримали подарунок – книги з автографом.

 

На зустрічі присутнім були представлені три чудові світлини Марії Вайно, майстерно виконані членом обласного осередку Спілки фотохудожників України Дмитром Петриною. Письменниця на фото постала перед своїми шанувальниками у студії, біля улюбленого місця в Івано-Франківську та в робочій атмосфері.

 

На святі також були присутні організатор проекту – голова громадської організації „Поступовий гурт франківців” професор Сергій Адамович, голова обласного осередку Спілки письменників України Євген Баран, літературознавець Марта Хороб.

ЗВІТ ПО МІЖНАРОДНІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

19 жовтня 2017 року на факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбувся звіт студентів, які пройшли практику за кордоном. Географія баз практики: Туреччина, Болгарія, США. На основі договорів з туристичними компаніями «Турал», «Student Land» та «Cosmo Travel» в особах Назарова Н.С., Микула Ю.А. та Пірус Р. студентам було забезпечено трансфер, проживання, харчування та двохтижневе стажування.

 

 

В ході звіту перед студентською та професорсько-викладацькою аудиторією виступили практиканти: Горбатова Анастасія студентка 3-го курсу спеціальності «туризм», Драгомирецька Марія студентка 4-го курсу спеціальності «готельно-ресторанна справа», а також Буреш Майя студентка 4-го курсу спеціальності «туризм», які презентували результати проходження практик, зокрема, специфіку роботи закладів харчування та розміщень за кордоном, а також організацію трансферу й надання екскурсійних послуг. Такий практичний досвід може бути використаний в аналогічних туристичних об’єктах України.

 

 

Наприкінці звіту виступили представники вище вказаних туристичних компаній, які вручили сертифікати студентам-практикантам, що проходили практику за кордоном. Зокрема, Назарова Н.С. поділилася своїми планами щодо проходження практики у зимовий канікулярний період в Болгарії («Золоті Піски»). Також, представники компаній представили програми щодо проходження практики у літній період 2018 року.

17 жовтня 2017 року в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася презентація монографії доктора історичних наук, завідувача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму, професора Володимира Клапчука «Транспoрт і зв’язoк Галичини». Книга є п’ятою частиною фундаментального дослідження економічної історії Галичини (з цього циклу вже вийшло чотири монографії Володимира Клапука, які були видані впродовж 2011–2016 рр.: «Лісове та мисливське господарство Галичини» (2011), «Туризм і курортне господарство Галичини» (2012), «Корисні копалини Галичини: видобування та переробка» (2013), «Сільське господарство Галичини» (2015).

 

gallery1 gallery1 gallery1

Як підкреслив модератор заходу кандидат історичних наук Олександр Новосьолов автор монографії Володимир Клапчук, дoсліджуючи екoнoмічне життя, зумів oцінити найважливіші пoказники екoнoмічнoгo рoзвитку Галичини в категoріях нинішньoгo дня. Завдяки йoгo крoпіткій праці були oтримані нoвітні oцінки таких пoказників, як чисельність населення, прoдуктивність праці, ефективність вирoбництва, динаміка цін, прибутку і накoпичення, щo істoтнo рoзширилo наші уявлення прo екoнoмічне минуле краю.

 

Професор Володимир Клапчук розповів, що мoнoграфія складається з дев’яти рoзділів, щo характеризують всі види транспoрту та пoштoвo-телеграфний зв’язoк Галичини від часу їх заснування дo пoчатку Другoї світoвoї війни. У першoму рoзділі oхарактеризoванo три oснoвні етапи станoвлення залізничнoї мережі, детальнo oписанo стратегічні, лoкальні та вузькoкoлійні залізниці, придoрoжню інфраструктуру та рухoмий склад, наведенo інфoрмацію прo відoмих залізничників краю. У другoму рoзділі навoдиться характеристика сухoдільнoї дoрoжньoї мережі та її рoль у рoзвитку автoмoбільнoгo спoлучення. Третій рoзділ присвяченo авіаційнoму, четвертий – вoднoму, п’ятий – трубoпрoвіднoму, шoстий – міськoму, сьoмий – фунікулернoму та канатнo-пoвітрянoму видам транспoрту. У вoсьмoму рoзділі навoдиться характеристика істoрії виникнення та рoзвитку пoштoвoгo, телеграфнoгo та телефoннoгo зв’язку у Галичині. В oстанній рoзділ вміщені світлини цінних паперів транспoртних підприємств Галичини.

0340.jpg

Під час презентації декан факультету туризму доктор історичних наук, професор Володимир Великочий, відзначив, що дана праця, природно, не зведена дo oцінки істoрії структури гoспoдарства, але тіснo переплетена з іншими істoричними та екoнoмічними дисциплінами – дoслідженнями дoвгoтривалих тенденцій екoнoмічнoї динаміки, істoрією грoшoвoгo oбігу, істoричнoю демoграфією. В тoй же час, прoвідними експериментами цієї праці став кількісний аналіз і міждисциплінарний підхід, вoни застoсoвувались для дoслідження екoлoгічнoї, пoлітичнoї і, oсoбливo, сoціальнoї-екoнoмічнoї істoрії. «Кількісна істoрія» в мoнoграфії прoфесoра Володимира Клапчука – це викoристання статистичних прийoмів для підтвердження абo ілюстрації істoричнoгo oпису.

 

gallery2 gallery2 gallery2

Високо оцінив видання начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Федорак. Він зазначив, що дана монографія, яка ілюстрована статистичними таблицями, світлинами та репрoдукціями пoштівoк, візуальнo підтверджує той факт наскільки інтенсивно рoзвивалися транспoртна та пoштoвo-телеграфна системи на Галичині. Праця професора Володимира Клапчука змінила існуюче уявлення про реальний хід історії краю та соціально-економічне життя в Галичині. Варто зазначити, що доктор історичних наук Володимир Клапчук є автором та співавтором майже 250 наукових і 60 науково-популярних праць.

0363.jpg

ТИЖДЕНЬ ПАТРІОТИЧНОГО КІНО

З 9 по 13 жовтня з нагоди відзначення 75-ї річниці УПА та Дня захисника України, студенти і викладачі факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в Івано-Франківському театрі кіно «Люм’єр», в рамках акції «Тиждень українського патріотичного кіно», мали можливість безкоштовно переглянути фільми «Залізна сотня» та «Нескорений» режисера Олеся Янчука, а також – «Жива» Тараса Химича.

 

Під час показів патріотичного кіно, студенти мали змогу наживо поспілкуватися з виконавцями головних ролей народним артистом України Ростиславом Держипільським та заслуженою артисткою України Ольгою Комановською.

 

В ході цікавих розмов з студентами головний актор стрічки «Жива» Ростислав Держипільський відзначив, що ми повинні знати свою історію, проживати її і робити з цього висновок. Наразі, на його думку, акценти в патріотичному кіно змінюються в силу актуальності, а політичні моменти замінюються окремими людськими долями.

 

Як зазначив начальник управління культури, національностей та релігій ОДА Володимир Федорак, організація таких заходів є надзвичайно важливою задля всебічного патріотичного виховання сучасної української молоді та підтримка українського національного кінематографу. Посадовець висловив сподівання, що такий проект стане традицією та вже наступного року студенти вкотре зможуть побувати на аналогічних показах.

41.JPGДнями в рамках програми подвійних дипломів відбувся захист магістерських робіт студентів факультету туризму зі спеціальності «туризм» спеціалізації «туристичний менеджмент» на базі економічного факультету Академії імені Якуба з Парадижу в Гожуві Великопольському (Республіка Польща).

 

Зазначимо, що відповідно до Угоди про співпрацю між факультетом туризму та економічним факультетом Академії імені Якуба з Парадижу в Гожуві Великопольському студенти нашого університету мають можливість безкоштовно навчатися за магістерською програмою подвійних дипломів.

21.JPG

Цими днями успішно захистили свої магістерські роботи та отримали ступінь магістра AJP:

  • Наталії Гугіль (тема магістерської роботи «Управління іміджем Львова як маркетинговий елемент розвитку сентиментального туризму»);
  • Сергію Когучу (тема магістерської роботи «Порівняльний аналіз розвитку агротуризму в Карпатському регіоні України та Польщі»);
  • Віталії Мелешко (тема магістерської роботи «Проблеми управління регіональною політикою в галузі туризму на прикладі Малопольського воєводства»).

 

Для учасників програми подвійних дипломів навчання тривало впродовж 2 років (3-и семестри в Україні та 4-ій семестр – у Польщі). Під час навчання в Польщі студенти мали можливість пройти переддипломну практику, набути практичного міжнародного досвіду управління туристичною діяльністю й зібрати цікавий матеріал для наукового дослідження.

 

Варто зазначити, що дана програма подвійних дипломів значною мірою підвищила конкурентоспроможність наших випускників на міжнародному ринку праці, надала їм можливість уже сьогодні отримати робочі контракти за спеціальністю, а також працювати над втіленням інновацій у туристичній галузі нашої країни.

51.JPG

 

 

Просвітницько-розважальний захід «Класики німецької літератури»

на факультеті туризму

11 жовтня на факультеті туризму в аудиторії 301 відбувся просвітницько-розважальний захід «Класики німецької літератури» – невеличке, однак тепле та цікаве свято для студентів та викладачів з нагоди початку українсько-німецького року мов.

 

Організаторами заходу були викладачі німецької мови кафедри іноземних мов і країнознавства факультету туризму. Під їх керівництвом головні учасники дійства – студенти І-ІV курсів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» і «Менеджмент соціокультурної діяльності» (загалом 30 чоловік) – зуміли подарувати присутнім чимало приємних вражень від почутого та побаченого.

 

Сучасна Німеччина знана не лише своєю високорозвиненою промисловістю, але й належить до когорти держав-лідерів туристичної галузі в Європі та світі, посідає чільне місце у навчальній та науково-дослідницькій сфері, зокрема стосовно академічної мобільності студентів і викладачів, є батьківщиною багатьох нобелівських лауреатів, цілої плеяди геніальних письменників, поетів, композиторів, художників, громадських і політичних діячів.

Метою заходу було, з одного боку, познайомити гостей свята з основними етапами життя та творчим доробком титанів німецької класичної літератури – Йоганна Вольфганга фон Гете, Фрідріха Шіллера та Генріха Гейне, з іншого – пропагування вивчення німецької мови, потенціалу її використання як дієвого інструменту в процесі розширення світогляду, духовного збагачення, підвищення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці (як вітчизняному, так й міжнародному).

 

Долучитись до скарбниці літературної спадщини Німеччини завітали студенти факультету туризму та викладачі всіх кафедр структурного підрозділу на чолі з деканом, професором Володимиром Великочим.

На початку заходу перед присутніми з вітальним словом виступив завідувач кафедри іноземних мов і країнознавства, доцент Василь Угринюк, вказавши у своїй промові на важливість володіння іноземними мовами як одну з вимог сучасного наукового й культурного життя та процитувавши кілька уривків з творів німецьких класиків.

 

Програма заходу відзначалась різноманітністю. Викладачі та студенти мали можливість вирушити в захоплюючу віртуальну мандрівку життєвими стежинами до джерел творчого натхнення видатних письменників і поетів Німеччини, пізнати вишукану красу їх зразкових віршів і балад, насолодитись милозвучними піснями, дізнатись чимало нового й цікавого про німецьку мову та культуру.

 

Варто відзначити високий рівень підготовки учасників заходу, адже усі виступи були виключно німецькою мовою. І це враховуючи той факт, що для чималої кількості студентів німецька мова є другою іноземною після англійської. Останнє свідчить про усвідомлення майбутніми менеджерами, фахівцями з туризму та готельно-ресторанної справи важливості володіння іноземними мовами як однією з пріоритетних компетенцій обраного фаху.

ЗМАГАННЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

11 жовтня 2017 року за на факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ініціативи голови студентського профбюро Гнатишина Ярослава  відбулися змагання з настільного тенісу.

В результаті запеклої боротьби чемпіоном факультету туризму став Краснопольський Сергій (студент 4 курсу). Друге місце посів Терлюжак Роман (студент 1 курсу), а почесне третє місце зайняв – Цьомко Юрій (студент 3 курсу).

НАУКОВЦІ ФАКУЛЬТЕТУ ТУРИЗМУ ПРОЙШЛИ МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

 З червня по вересень 2017 року, за сприяння Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC), проходило міжнародне стажування «Сучасний  університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний  підхід», у якому взяла участь кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов та країнознавства факультету туризму  Ольга Прокопчук.

 

У рамках програми стажування з 23-го по 26-те вересня на базі Університету суспільних наук та Лодзького університету відбувся виїзний модуль. Його учасниками стали досвідчені вчені та молоді науковці з різних куточків України. Під час проведення заходу польські колеги поділилися унікальними матеріалами щодо ознайомлення учасників стажування з можливостями фінансування індивідуальної мобільності вчених і докторантів за допомогою фінансових інструментів ЄС Horyzon2020, Erazmus +, JRC, мереж Euraxess, EEN і ін.

Лектори презентували цінні ідеї щодо створення і функціонування проектного офісу як структурної одиниці вищого навчального закладу, факультету, кафедри, що сприяє поліпшенню міжнародних зв’язків і освоєнню роботи з проектами, які фінансуються фондами ЄС; розглянули навички, необхідні для побудови консорціумів та пошуку партнерів як один з компонентів реалізації проектного підходу в організації роботи вищих навчальних закладів.

 

Крім навчання, учасники стажування познайомилися з унікальною архітектурою центральної частини міста Лодзь та його історією, а також отримали позитивні емоції від товариського спілкування зі своїми колегами.

Налагодження співпраці між факультетом туризму та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Надія»».

З метою підвищення професійної підготовки фахівців сфери гостинності, ректор університету професор Цепенда Ігор Євгенович, підписав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірмою «Надія» (в особі директора Бойко Маргарити Мирославівни) для розширення співпраці та зміцнення різнобічних зв’язків. Основна мета договору полягала у підвищенні професійної підготовки студентів факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», що сприятиме розвитку туризму та готельно-ресторанної справи, ефективному використанню трудового потенціалу, професійній орієнтації та професійному навчанню студентів, та випускників університету; організації та проведення спільних науково-практичних, навчальних, інформаційних та комунікативних заходів; забезпеченню проходження студентами факультету туризму навчальної та виробничої практики на базі ТОВ «Фірма «Надія».

 

В ході реалізації даного договору, 02 жовтня 2017 року на базі готелю «Надія» відбулися перші заняття, зокрема практичне (майстер-клас) з етикету обслуговування клієнтів у ресторанному закладі, а також лекція – «Корпоративна культура у сфері обслуговування» (за швейцарською системою), участь у яких взяли студенти 2-3 курсу напряму підготовки готельно-ресторанна справа.

 

Координатором співпраці між фірмою «Надія» та факультетом туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є заступник декана з виховної роботи Польова Леся Василівна.

 

Підготовка фахівців та такою системою відбуватиметься протягом 6 місяців, а всі витрати бере на себе фірма «Надія».

Студентський квест у Івано-Франківську

В рамках заходів присвячених Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні студентами та викладачами факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» був організований квест, участь в якому взяли студентські команди провідних навчальних закладів області, які забезпечують підготовку фахівців туристичної галузі.

 

У квесті змагалися команди факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Інституту архітектури, будівництва і туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій, Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Івано-Франківського фінансово-комнерційного коледжу імені С.Граната. Учасники команд повинні були віднайти дев’ять локацій та виконати на них інтелектуальні та творчі завдання.

 

Перед початком змагань до всіх команд і гостей міста з привітальними словами звернулися представники місцевої влади, а також декан факультету туризму доктор історичних наук, професор Володимир Великочий, який підкреслив важливість проведення такого змагання і вказав на перспективи розвитку туризму в нашому краї.

 

Модератором даного заходу виступив викладач кафедри туризмознавства і краєзнавства Зарічняк Андрій Петрович.

 

В результаті запеклої баталії перемогу здобула команда студентів Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу.

 

Вітаємо з Днем працівника освіти

Шановні колеги!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю.
Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю.
Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з студентами. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях та студентах.
Бажаємо Вам, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!

 

2.jpg

14 вересня 2017 року на факультеті туризму традиційно відбулася посвята першокурсників у студенти. Ця цікава подія пройшла з дотриманням кращих туристичних традицій. Студенти спеціальності «туризм», «готельно-ресторанна справа», «менеджер соціокультурної діяльності» під керівництвом кураторів груп та декана факультету, професора Володимира Великочого, заступника з виховної роботи, доцента Лесі Польової вирушили до лісового масиву Івано-Франківського лісгоспу, що на околиці с. Рибне, де розбили імпровізований табір.

 

gallery1 gallery1 gallery1

Програма посвяти у першокурсники була різноманітна, насичена конкурсами, зокрема: представлення академгрупи, конкурс стінгазет, краєзнавча вікторина, демонстрація творчих талантів, кулінарний конкурс та художній – «Декан очима першокурсника». Приємним моментом свята було відзначення академгруп грамотами. В різних номінаціях кращими стали – “за інтелектуальну кмітливість у конкурсі «Краєзнавча вікторина” – група Т-13; “за креативність і оригінальність виступів” – група ГРС-12;”за гумористичність, оригінальність та згуртованість” – група МСД-11; “за артистизм та перчинку” – Т-11, “за перемогу в конкурсі «Майстер-клас у кулінарній справі»”  – група ГРС-11 та “за комунікабельність та відкритість” – група  Т-12. На завершення свята першокурсники урочисто проголосили клятву студентів факультету туризму.

1.jpg

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗДІЙСНИЛА ЧЕРГОВУ ПОЇЗДКУ З ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ

13 вересня 2017 року, відбувся навчально-методичний семінар, який організували та провели викладачі кафедри «Організації туризму та управління соціокультурною діяльністю», спільно із студентами спеціальності «Менеджмент соціокультурною діяльністю», факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». З ініціативи завідувача кафедри, доцента Шикеринця Василя Васильовича,  в рамках проведення семінару викладачі кафедри, відвідали з профорієнтаційною роботою Вигодську ЗОШ І-ІІ ступеня. Де зустрілися з учнями 10-11 класу та керівництвом навчального закладу.

Учням розповіли про спектр освітніх послуг, які надає Університет,  про умови та якість навчання на спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» зокрема, про дистанційну форму навчання.  Під час зустрічей викладачі кафедри   присутнім  надали інформацію щодо особливостей вступної кампанії 2018 року, спеціальностей, переліку конкурсних предметів, можливостей майбутнього працевлаштування  та проходження практики  тощо.

На кафедрі є доброю традицією на початку навчального року проводити посвяту першого курсу у студенти.  Посвяту першокурсників здійснили студенти третього курсу спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності». Море позитивних емоцій та вражень залишила екскурсія «Карпатським трамвайчиком». Де на кінцевій зупинці серед гористої місцевості, прекрасної гірської річки  та цілющого джерела  першокурсники склали присягу.

2233.jpg

Викладачі кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю факультету туризму вирізняються не тільки високим професіоналізмом та новаторськими підходами до навчально-методичної та організаційно-презентаційної діяльності, а й мають доволі вагомі культурно-мистецькі надбання. Так, днями вийшла друком збірка поезій «Душа озивається словами», до якої увійшла добірка творів кандидата історичних наук, доцента кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю Олени Дутчак. Варто зазначити, що Олена Іванівна вже є автором 2 одноосібних збірок поетичних та прозових творів «Часточка душі» та «Світанок весни».

c_680_500_16777215_00_images_2017_LYTUI_1502_1_1122.jpg

Схвальні відгуки про творчість авторки неодноразово висловлювали член національної спілки письменників України Микола Симчич (автор передмови видання); письменник, літературознавець, фольклорист, громадсько-культурний і політичний діяч Степан Пушик; дослідник, етнограф, краєзнавець, громадський діяч нині покійний Ігор Пелипейко та низка інших.

 

Видання збірки відбулося завдяки наполегливій праці ентузіастів, зокрема, керівника літературної студії Ганни Вітковіцької, чиї завзяття та незламний оптимізм втілили ідею видання збірки у життя.

4455.jpg

 

*         *        *

Вдихає пахощі небес блакить,

Цілуючи в уста рожеві яблунь квіти.

Милуюся. Кульбабок дим летить…

Торкає вечір сном розквітлі віти.

Краплинки втоми на густій траві

І пелюсток вишневих снігопади…

Коли тону в розбурханій журбі, –

Красо пречиста, дай мені розраду!

Заснули мрії на малих листках,

Світанку жде кожнісінька хвилинка.

На дивовижних струнах грає птах.

Кохає світ весна – краси дитинка.

ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ВЕЛИКОЧИЙ НАГОРОДЖЕНИЙ ОРДЕНОМ АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА

312017.jpg

Днями в приміщенні конференц-зали Інституту історії України НАН України відбувся VI (черговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України, на якому було обговорено ряд важливих питань діяльності Спілки. Івано-Франківську область на з’їзді представляли: голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України Михайло Косило, члени обласної організації – доцент кафедри історії України факультету історії,політології і міжнародних відносин, заступник декана факультету Михайло Сигидин та декан факультету туризму, професор Володимир Великочий.

gallery1 gallery1 gallery1

Із вітальним словом VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України відкрив голова Спілки, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт. У свою чергу присутніх привітали академік-секретар Відділення історії, філософії і права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України Валерій Смолій, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України Віктор Андрущенко. Останній у своєму виступі наголосив на важливості проведення активної краєзнавчої діяльності та подарував для потреб Спілки цикл праць “Філософія освіти: пошук пріоритетів”.

5115.jpg

У рамках програми заходу перед учасниками з’їзду виступив голова Івано-Франківської обласної організації НСКУ Михайло Косило, який підсумував роботу очолюваного ним обласного осередку та побажав спілчанам плідної роботи, нових здобутків і процвітання.

За пропозицією голови Спілки Олександра Реєнта присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять видатних діячів краєзнавчого руху України, які відійшли у вічність за час, що минув від попереднього V з’їзду (серед них — Грабовецький Володимир Васильович, Гуртовий Григорій Олександрович, Кривошея Володимир Володимирович, Пащук Іван Григорович, Тригуб Петро Микитович, Ходаківський Микола Степанович).

Далі кандидат церковно-історичних наук, викладач кафедри церковної історії та інспектор Київської православної богословської академії, голова Переяслав–Хмельницького єпархіального інформаційно–просвітницького відділу священник Іван Сидор передав архіпастирське благословення, озвучив вітання делегатам та гостям з’їзду від Його Святості, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та вручив високі патріарші нагороди.

c_680_500_16777215_00_images_2017_CIHEN_3101_2_orden11122.jpg

Відрадно зазначити, що Орденом Архистратига Михаїла було нагороджено доктора історичних наук, професора Володимира Великочого за його багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у наукову, громадську та інші сфери діяльності, заслуги перед українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян.

4114.jpg