Рейтинг студентів

РЕЙТИНГ студентів факультету туризму (денна форма навчання) за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

РЕЙТИНГ студентів факультету туризму (денна бюджетна форма навчання) за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.