VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ»

08 листопада 2018 року факультет туризму виступив одним із співорганізаторів VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції на тему «Сучасні тенденції розвитку туризму». Одним з модераторів конференції виступив заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри організації туризму та управління  соціокультурною діяльністю Василь Шикеринець.

Конференція розпочалася з привітального слова декана факультету туризму доктора історичних наук, професора Великочого Володимира Степановича, який відзначив необхідність проведення такого заходу для всебічного вивчення процесу розвитку туризму в Україні.

Відрадно, що в даному заході активну участь взяли науковці з провідних університетів (туристичного спрямування) нашої держави: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі а також Управління з питань молоді та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації.

Велику зацікавленість та жваву дискусію серед учасників конференції, викликали доповіді науковців факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Зокрема, в ході пленарного засідання виступили: доцент кафедри організації туризму та управління  соціокультурною діяльністю, кандидат педагогічних наук Тарас Маланюк – «Монументальне мистецтво сакральної архітектури міста Івано-Франківська» а також доцент кафедри організації туризму та управління  соціокультурною діяльністю, кандидат історичних наук Павло Вичівський – «Характеристика ресурсів культурно-дозвіллєвої діяльності Покуття».

У ході проведення конференції було здійснено наукове визначення особливостей процесу управління туристичними підприємствами в умовах ринкових перетворень, здійснена розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання туристичної індустрії з врахуванням міжнародного досвіду та екстраполяції його на українські реалії.

Учасники VІ науково-практичної інтернет-конференції відзначили важливість проведення таких комунікативних заходів в наступні роки.