Акредитаційна експертиза бакалаврів з напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

З 20 по 22 травня 2019 року в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбувалася первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» .

Згідно наказу МОН України, головою комісії була призначена кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету – Світайло Ніна Дмитрівна, а членом експертної комісії – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри менеджменту мистецтв Львівської національної академії мистецтв Шпирало-Запоточна Лілія Романівна.

Комісією було констатовано, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відповідає встановленим вимогам та забезпечує державну гарантію якості освіти.