Наукова робота студентів

Студентський гурток «Рекламна діяльність в туризмі» створений з метою залучення обдарованої студентською молоді до наукової роботи у галузі туризму.

Діяльність наукового гуртка «Рекламна діяльність в туризмі» на практиці організована наступним чином: щомісяця на його поточних засіданнях, час яких встановлюється за погодженням з усіма студентами-членами гуртка, проводиться презентація робіт студентів, відбувається їх обговорення.

Мета та основні завдання гуртка:

 1. формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо рекламної діяльності в галузі туризму;
 2. підвищення рівня фахової майстерності;
 3. сприяння самовираженню особистості студентів у процесі професійної підготовки;
 4. формування почуттів колективізму і відповідальності;
 5. інтелектуальний та духовний розвиток особистості.
 6. поглиблення фахових знань студентів;
 7. вироблення навиків до самостійних наукових досліджень, творчого мислення;
 8. сприяння публікації студентами наукових статей та тез доповідей;
 9. участь у вирішенні теоретичних та практичних задач щодо рекламної діяльності в туризмі;
 10. розробка студентських проектів (реклама засобів розміщення, зелених садиб, туристичних комплексів);
 11. сприяння формуванню особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка.

Наукова спрямованість: пошук нових підходів до рекламування туристичних продуктів регіону.