Історія

КОРОТКА ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет туризму є структурною одиницею Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Він створений наказом ректора університету № 154 від 19.08.2003р., на підставі рішення Вченої ради № 10 від 2.07.2003р. Створення вищого навчального закладу сталого типу викликане потребами регіону у підготовці фахівців високої кваліфікації в галузі туризму, відповідає завданням і вимогам “Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року”. До послуг студентів – сучасно обладнане приміщення з аудиторіями для лекційних і практичних занять, бібліотека, комп’ютерний клас, підключений до системи Інтернет, комп’ютерні класи, спортивно-оздоровчі заклади в Івано-Франківську, Калуші, Микуличині, Ворохті. Формування професійних навичок майбутніх фахівців відбувається не лише на теоретичних заняттях зі спеціалізованих предметів, пов’язаних з системою управління та функціонування туристичних організацій та готельних комплексів, а й під час практичної підготовки на базі діючих у Івано-Франківській області виробничих структур такого профілю, в ході набуття спеціалізацій зі спортивного, водного, пішого, кінного, велосипедного, автомобільного туризму.

Кафедра організації туризму та управління соціокультурною діяльністю була створена в Інституті туризму згідно з рішенням Вченої ради Прикарпатського університету 01.07.2014 р.  Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника”. У 2020 році перейменована на “Кафедру управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту”
Завідувачем кафедри є кандидат наук з державного управління Шикеринець Василь Васильович. На кафедрі працюють 5 кандидатів наук, та 2 завідувачі НВЛ – Дричак Станіслав Васильович, Жеребецька Ірина Ігорівна

Кафедра іноземних мов і країнознавства створена в 2005 році в складі Інституту туризму. Завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, професор Угринюк Василь Миколайович. На кафедрі працює 2 професори, 7 доцентів і 10 викладачів, серед них – 5 кандидатів філологічних наук, 3 кандидати педагогічних наук і 1 кандидат психологічних наук.

Кафедра туризмознавства і краєзнавства, створена в серпні 2010 р. з ініціативи доктора історичних наук, професора В.С. Великочого.  Її відкриттю передував тривалий процес розбудови Інституту, зростання фахового рівня науково-педагогічних кадрів. З вересня 2014 р. кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Калуцький Іван Федорович.  З січня 2020 року кафедру очолює Філюк Світлана Михайлівна кандидат географічних наук. На кафедрі працює 7 штатних працівників: 1 – доктор наук, 6 – кандидатів наук.

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи функціонує в складі Інституту туризму  з 2007 року. Завідувачем кафедри на є доктор історичних наук, професора Клапчук Володимир Михайлович. Підготовку фахівців за спеціальностями «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» здійснюють 10 штатних науково-педагогічних працівників (в т.ч. 2 – доктори наук, професори, 6 – кандидатів наук, доцентів), 10 – внутрішніх (в т.ч. 2 – доктори наук, професори; 5 – кандидатів наук, доцентів) та 2 зовнішніх (в т.ч. 1 – доктор наук, професор) сумісників.