Найкращі студенти факультету туризму отримали стипендії Фонду Східноєвропейських досліджень і поїдуть на Економічний Форум у Криницю

Студенти факультету туризму ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Чорнопищук Микола і Дибач Наталія стали стипендіатами відомого Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень. Це стало можливо завдяки підписаній двосторонній Угоді про співпрацю між Фондом Інституту Східноєвропейських досліджень (м.Варшава, Республіка Польща) та Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника.

Під час зустрічі зі студентами та викладачами засновник Фонду Зигмунт Бердиховський та ректор університету Ігор Цепенда підписали документ, який передбачає надання впродовж навчального року грошових стипендій від Фонду кращим студентам Прикарпатського національного університету.

Експертна Комісія Фонду вирішила відзначити студентів, які набувають знання, зокрема, в напрямку туризму, природничих наук та економіки. Основними критеріями оцінювання стало володіння студентами англійською мовою на рівні B2, середній бал за період навчання (не нижче 4,5). Додатковою перевагою стало знання ними польської мови. Тож, нині і впродовж навчального року, студенти отримуватимуть щомісячно стипендію в розмірі еквіваленту 100 доларів.

Голова Програмної Ради Економічного Форуму в Криниці-Здруй Зигмунт Бердиховський запросив стипендіатів взяти участь у роботі XXVIII Економічного Форуму, який відбудеться 4-6 вересня цього року.