Перший захист бакалаврських робіт

11 червня 2019 року на кафедрі організації туризму та управління соціокультурною діяльністю факультету туризму відбувся перший захист бакалаврських робіт студентів-заочників напряму підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності». До захисту було допущено 11 студентів, які успішно виконали навчальний план.

На розгляд екзаменаційної комісії представлено роботи, присвячені актуальним питанням розвитку соціокультурної сфери. Під час захисту бакалаврських робіт студенти продемонстрували ґрунтовні знання з теоретичних і методичних засад розвитку і діяльності суб’єктів соціокультурної сфери, а також пропозиції з удосконалення роботи закладів культури в Україні.

Комісією в ході обговорення підтверджено, що теми є актуальними, озвучені результати досліджень мають практичну цінність та можуть бути рекомендовані до впровадження у життя.

Екзаменаційна комісія рекомендувала присвоїти кваліфікацію «Менеджер соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» із напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Вітаємо студентів з успішним захистом робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!