Акредитація Освітньо-професійної програми «Курортна справа»

З 14 по 16 листопада 2018 року в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбувалася Акредитаційна експертиза Освітньо-професійної програми «Курортна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Згідно наказу МОН України від 09.11.2018 р. №1748-Л, головою комісії була призначена доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Мукачівського державного університету – Мілашовська Ольга Іванівна, а членом експертної комісії – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій Басюк Дарія Іванівна.

Відрадно, що це вперше в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було акредитовано освітньо-професійну програму за рівнем вищої освіти «Магістр» згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347.

Комісією було констатовано:

– кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Курортна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відповідає встановленим вимогам до підготовки фахівців рівня вищої освіти  «Магістр» та забезпечує державну гарантію якості освіти;

– доцільною є акредитація Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на здійснення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Курортна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» з ліцензованим обсягом 35 осіб денної та заочної форм навчання.