Практична підготовка магістрів спеціальності 242 «Туризм і рекреація»

21 лютого 2024 року в межах співпраці з стейкхолдером, для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація» з метою вдосконалення навчального процесу і покращення якості підготовки майбутніх фахівців туристичного бізнесу, на базі Меморіального комплексу Дем’янів Лаз Читати далі